Formació Professional i Escola d’Adults – Escola Pia Igualada - formacio adults

Category

formacio adults - Formació d’adults | Centre d'estudis Escellens


Educació d'adults. Els centres i les aules de formació de persones adultes ofereixen formació flexible i a mida, amb l'assessorament i l'orientació del professorat i l'elaboració d'itineraris personalitzats per a l’alumne o alumna. La formació d'adults comprèn les activitats d'aprenentatge perquè les persones adultes, al llarg de tota la seva vida, puguin desenvolupar capacitats, enriquir coneixements i millorar competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

Formació d’adults. La Formació de Persones Adultes és el conjunt d’activitats d’aprenentatge gràcies a les quals les persones adultes desenvolupen les seves capacitats, enriqueixen els seus coneixements i milloren les seves competències tècniques i professionals. Els ensenyaments professionalitzadors són molt pràctics i estan ambientats en un entorn el més real possible dins les nostres aules especialitzades: una cuina, un restaurant pedagògic, una perruqueria i un taller de reparació d’ordinadors, on els alumnes hi treballen cada dia. Es treballen de manera transversal les actituds i habilitats pròpies de cada professió així com aquells.

Un grup de professores de dues escoles d’adults europees han visitat el CFA Girona dins del programa europeu ERASMUS+ KA1. Es tracta d’una professora d’alfabetització, una recepcionista de l’escola d’adults Brusselleer (Bèlgica) i dues professores del CPIA Perugia (Itàlia). Acumulem més d’una dècada experiència en l’ensenyament d’adults, ens adaptem a aquest món tecnològicament canviant i ens posem al dia de les noves necessitats i demandes que els .